I kursplanen står det Vad krävs för att man ska bli godkänd Vad

advertisement
Optik åk 8
I kursplanen står det
- utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik,
elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik
- utvecklar kunskap om olika slag av strålning och dess växelverkan med materia och levande
organismer,
- Ha insikt i hur ljus utbreder sig, reflekteras och bryts samt hur ögat kan uppfatta ljus
- kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan
utformas,
- ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller,
Vad krävs för att man ska bli godkänd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veta vad ljus är och hur det sprider sig.
Kunna ljusets hastighet i luft
Kunna solens tre olika slags strålning
Kunna ögats delar
Kunna hur ljus reflekteras och förstå varför vi uppfattar olika färger
Kunna hur en bild ser ut i en konkav, konvex och en plan spegel samt vad vi använder dessa
speglar till
Kunna hur ljus bryts i en konkav och konvex lins
Kunna vad fiberoptik är och vad det används till
Kunna någon ögonsjukdom
Veta skillnaden mellan översynthet och närsynthet
Kunna rita strålgången i en plan spegel
Kunna begreppen infallsvinkel, reflektionsvinkel och normal
Veta vad polariserat ljus är
Kunna synliga ljusets spektra
Veta hur en regnbåge uppstår
Veta vad laserljus är
Vad krävs för VG
•
•
•
•
•
•
Kunna rita strålgångar i speglar och linser
Kunna hur olika synfel korrigeras
Förstå begreppen totalreflektion, brännpunkt, brännvidd och fokus
Veta vilken färg vi uppfattar när vi belyser med olika ljuskällor
Kunna hur ljus bryts i olika medium
Kunna planera och utvärdera en undersökning.
Vad krävs för MVG
•
•
Kunna argumentera för olika lösningar.
Arbeta mer självständigt på laborationer, genom att planera, genomföra, utvärdera och
dokumentera i en undersökning.
Download