PowerPoint-presentation

advertisement
Smak, lukt och känsel
Lukt- Övre delen av näsan
Tiotusen olika dofter
Smak- tungan finns det smaklökar
grundsmaker: sött, salt, surt och umami
Känsel- I huden finns känselkroppar som registrerar värme,
beröring, tryck och smärta. Förs från känselcellerna via nerver
till hjärnans känselcentrum.
Tappar-färg
Stavar-svart/vitt (ljus)
Området på näthinnan
där vi ser skarpast
kallas för gula fläcken.
Ögats omställning till
närseende kallas
ackommondation.
Hur ögat uppfattar ljus
Normalt öga
Gula fläcken
Hur ögat uppfattar ljus
Översynt öga
Hur ögat uppfattar ljus
Översynt öga
Hur ögat uppfattar ljus
Närsynt öga
Hur ögat uppfattar ljus
Närsynt öga
Hörselsinnecellerna
ligger i snäckan
Vårt balansorgan i
innerörat innehåller
sinnesceller som
reagerar när vi rör på
huvudet. Informationen
förs via balansnerven
vidare till hjärnan.
Hormoners funktion
Hormoner förs med blodet och har
långtidsverkan på olika organ i kroppen
Hormoner får fram sitt budskap
Cellerna har olika
receptorer(mottagare) på ytan siom
passar till olika hormoner. Olika sorters
celler har olika receptorer, och visst
hormon passar bara till en viss receptor
Hypothalamus och hypofysen styr
hormonsystemet. Sköldkörteln, binjurarna,
bukspottskörteln och könskörtlarna är exempel på
körtlar som bildar hormoner
Nervimpulser är snabba och har kort
verkan, hormoner är långsammmare
men verkar längre. De används i
kroppen vid olika situationer- vid reflex
används exempelvis snabba
nervsignaler, medan körtlar ofta styrs av
hormoner.
Download