Fysikprov i optik_år8_vt 13

advertisement
FYSIKPROV PÅ OPTIK
VECKA 17
-
Läs sid. 66-76
-
Hoppa över blåa rutan på sid. 74, kikare och mikroskop på sid. 75 samt avsnittet om
projektorer på sid. 76.
-
(Stencil 9.1.2 och 9.2.4)
-
Studieuppgifterna på sid. 85-88. Hoppa över uppg.191 och 194.
-
Anteckningar
Saker som du ska kunna:
- Hur ljus uppstår i en atom.
- Vad våglängd är för något.
- Vad fotoner är för något.
- Vad som skiljer UV-ljus, synligt ljus och infraröd strålning åt vad gäller våglängd och energi
- Ljusets hastighet i luft (vacuum) och vatten.
- Varför ljuset ändrar riktning när det kommer in i tex glas eller vatten.
- Vad totalreflektion är för något.
- Infallsvinkel, normal och reflektionsvinkel.
- Brännpunkt (fokus).
- Hur ljuset reflekteras i en plan, konkav samt konvex spegel.
- Principen för fiberoptik samt några användningsområden.
- Parallella, konvergenta samt divergenta ljusstrålar.
- Hur ljuset bryts i en positiv samt negativ lins.
- Vad lux är för något samt de rekommenderade värdena för läsning, klassrum samt kontor.
- Vad ett prisma är för något.
- Kunna alla färger i ett spektrum.
- Vad polariserat ljus är samt hur det uppstår.
- Hur polaroidglasögon fungerar.
- Vad laserljus är för något samt några användningsområden.
- Hur fyrfärgstryck fungerar.
- Vad ackommodation är för något samt varför äldre människor behöver läsglasögon.
- Principen för hur ett öga fungerar.
- Förklara skillnaden mellan ett översynt och närsynt öga samt hur dessa synfel kan korrigeras
- Principen för hur en kamera fungerar, med bla slutare, bländare samt exponeringstid.
Hjälpmedel: linjal eller gradskiva
Download