FYRKANT? ROMB? TREKANT? RÄTBLOCK? PRISMA? KUB

advertisement
FYRKANT?
TREKANT?
ROMB?
RÄTBLOCK?
PRISMA?
KUB?
MÅNGHÖRNING?
REKTANGEL?
Vad är skillnaden mellan en
tvådimensionell figur och
tredimensionell kropp?
TVÅDIMENSIONELL – LÄNGD OCH BREDD
(HÖRN, SIDOR)
TREDIMENSIONELL – LÄNGD, BREDD OCH DJUP
(HÖRN, SIDOR OCH KANTER)
CIRKEL
Alla punkter som har samma avstånd (radien) till en
punkt (medelpunkten)
TRIANGEL
En triangel består av tre sidor som möts i tre hörn
H
Ö
R
N
HÖRN
HÖRN
S
I
D
A
LIKSIDIG
RÄTVINKLIG
LIKBENT
FYRHÖRNINGAR
En månghörning med fyra hörn
REKTANGEL
En fyrhörning där vinklarna är räta
KVADRAT
En fyrhörning där vinklarna är räta
och sidorna lika långa.
ROMB
En fyrhörning där alla sidor är lika långa
PARALELLTRAPETS
En fyrhörning med minst två parallella sidor.
PARALLELLOGRAM
En fyrhörning med parvis parallella sidor.
FLER MÅNGHÖRNINGAR
Femhörning (pentagon)
Sexhörning (hexagon)
Tänk på en fyrhörning!
Denna figur har fyra lika långa sidor
Denna figur har räta vinklar.
TREDIMENSIONELLA KROPPAR
”NÅGOT DU KAN TA I”
KLOT
KUB
KON
PRISMA
CYLINDER
PYRAMID
RÄTBLOCK
PYRAMID
Pyramiden kan ha en basyta i form av en triangel,
kvadrat, femhörning osv. Sidoytorna är trianglar.
PRISMA
Ett prisma är en tredimensionell kropp, vars
bottenyta har formen av en månghörning (till
exempel en femhörning) och som har en viss höjd.
I själva verket är ett rätblock ett specialfall av prisma, där
bottenytan har formen av en rektangel.
Hur många kanter – sidor – hörn har denna kropp?
Kanter?
12
Sidor?
6
Hörn?
8
”Kanter är något du kan skära
dig på! Sätter du handen mot
en sida är det lent.”
Hur många kanter – sidor – hörn har denna kropp?
Kanter?
12
Sidor?
6
Hörn?
8
Hur många kanter – sidor – hörn har denna kropp?
Kanter?
8
Sidor?
4 (eller 5)
Hörn?
5
Download