Matematiska begrepp

advertisement
Matteordlista 8C
A
Algebra: I algebra ingår uttryck, formler, ekvationer och man använder sig mycket av variabler som är
bokstäver.
Algoritm: En algoritm är en exakt beskrivning av hur man löser ett problem.
Area= ytan av en figur.
B
Bas: avser en grund av något
C
Cirkelns omkrets: cirkelns omkrets=diametern x PI (3,14). Omkretsen är längden runt cirkeln, t.ex. en
rund studsmatta. Diametern på studsmattan är rät linje genom studsmattans mittpunkt. Omkretsen är
längden runt studsmattan.
Chans: Chans är t.ex hur många procents chans man har på att göra mål i Fotboll.
D
Diagonal: En diagonal är en linje som är dragen från t.ex. kvadratens övre vänstra hörn, ner till kvadratens
nedre högra hörn.
Division
Om en enhet behövs att divideras kan man dividera enheterna innan man räknar ut bråket detta gör så att
det blir mycket enklare att lösa.
Om man ska dividera två tal fåt man ett bråk
E
Enhetsbyte: att övergå från en enhet till en annan
En enhet (sort) är kan t.ex. vara en vikt enhet.
F
Frekvens=antal händelser i en mätning
Förkorta= när man förenklar något med att skriva det med färre siffor/bokstäver
Förlänga bråk: lägg till siffror till ett bråk
Förlänga bråk: För att göra det enklare att räkna ut så förlänger man (dubblar) täljare och nämnare så att
det blir ett större tal men med samma svar.
G
Gynnsamt utfall= när det är en liten chans att något inträffar.
Grundpotensform= används för att korta ner stora tal när man har 10 som bas.
H
Hypotenusa: En rätvinklig triangel har tre stycken sidor, en som är lite längre än dem andra, den längre
heter hypotenusa.
Höjd: hur långt någonting är i jämförelse till marken
Höjd: Höjden är Längden från botten till Toppen
I
J
Jämförpris: en betäckning på vad en vara kostar per jämförbar enhet t.e.x gram till kilogram
K
Koordinat: Koordinater är matematiska tal som anger geometriska punkter.
Koordinatsystem är ett sätt att tilldela koordinater
Kvadratdecimeter = är en enhet som man mäter area med. En kvadrat med sidan en kvadratdecimeter.
Kvot= svaret när man räknar division kallas kvot.
Kvadratdecimeter = är en enhet som man mäter area med. En kvadrat med sidan en kvadratdecimeter.
Kvadratmeter: En kvadratmeter förkortas m2 och används när man mäter tomtstorlekar t.ex. En kvadrat
med sidan 1 meter som inte har en höjd.
L
Likbent triangel = en likbent triangel är en triangel som har två lika långa sidor.
Likhet = det är när två objekt som har samma värde på både sidor av likets tecknet.
Likformig = är när två objekt har likadan form.
likbent triangel = en likbent triangel är en triangel som har två lika långa sidor.
M
Median = En median är ett tal som är i mitten mellan tal som är större och mindre. 1 2 3 (4) 5 6 7
Om det är jämna antal adderar du talen i mitten och dividerar med 2.
Multiplicera = är när tal som går flera gånger, t.ex. (3 x 4 = 12) man kan säga att tre grodor kommer ut
ur ett hus fyra gånger. Då har dem kommit ut sammanlagt 12 gånger.
Möjliga utfall = är t.ex. om vi har en KRONA är det lika stor chans att du som väljer krona att du får
klave.
N
Naturliga tal = Är hel tal som inte är negativa
Naturliga Tal: Naturliga tal är de Heltal som inte är Negativa.
Negativa tal = Det är tal som är mindre en noll
Nämnaren är talet som är längst ned i ett bråk
O
Origo är punkten där y och x axeln möts i ett koordinatsystem
P
Parallellogram= en vriden kvadrat med parallella linjer.
Positionssystem: Om vi har talet 1723 så har alla tal ett visst värde. Ettan i talet har värdet 1000, sjuan i
talet har värdet 700, tvåan i talet har värdet 20 och trean i talet har värdet 3.
Prefix: är ett ord för ett litet stort tal och framför en enhet.
Kilo (K) 1000
Hekto (H) 100
Centi (C) 1/100
Deci (D) 1/10
Mili (M) 1/1000
Längdmått=meter
1m=10dm=100cm=1000mm
Viktmått= gram
1kg=10hg=1000g
1hg=100g
volymmått
1liter=10dl=100cl=1000ml
Produkt: En produkt är svaret av en multiplikation.
Q
R
Rektangel: är en form där de två paralella sidorna är lika långa och i samma vinkel
Rät vinkel: En rät vinkel är en 90 graders vinkel.
Reella tal: Man kan säga att reella tal är ett oändligt bråk som man behöver avrunda
S
sannolikhet = sannolikhet är hut troligt en viss händelse är.
Summa: Term +term=summa t.ex. summan av 5+5=10
Spetsig vinkel: är en vinkel som är mindre än 90 grader
Storhet/kvantitet/ :antal
T
𝟑
Täljare= täljaren är talet som man ska dela. 𝟏 TÄLJAre
Tallinje: En tallinje är en linje där man ser tal, från ett tal till ett annat.
Talpar: Där Y-axeln och X-axelns tal möts. T.ex (3,6)
U
V
Variabel= okänt tal, t.ex. X.
Volym: volym är ett sätt att mäta massa på
X
Y
Yta: Yta är det som man mäter area på. Alltså en storhet som beskriver en 2 dimensionell yta.
Y axel är linjen som ligger ned i ett koordinatsystem
Download