Hur stor är vinkeln? Arbetsblad 2:1

advertisement
Arbetsblad 2:1
Hur stor är vinkeln?
1
Vilken eller vilka av vinklarna är
a) rät __________
b) spetsig __________
c) trubbig __________
A
K
2
C
D
B
E
G
F
2
Uppskatta (gör en bra gissning) hur stor vinklarna är.
A_______ B _______ C _______ D _______ E _______ F _______ G _______
3
Mät vinklarna och kontrollera hur bra du kunde uppskatta vinklarna.
A_______ B _______ C _______ D _______ E _______ F _______ G _______
30
Geometri
© Matte Direkt år 7, Bonnier Utbildning och författarna
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards
Study collections