Kursutbud i ämnet Logik H 09

advertisement
Förslag om kursutbud i Logik för H 09-V 10 till
institutionsstyrelsen 090515
Dick Kasperowski
[email protected] 031-1786 1945
Bakgrund:
Mot anledning av nedläggningen av logik som huvudområde för examen på grund- och
avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten (Humanistiska fakultetsnämndens beslut 090312)
måste integreringen av logik i teoretisk filosofi prioriteras. Detta innebär utvecklingen av nya
kursplaner för logik och möjligen i förekommande fall teoretisk filosofi till H 10. Kurser i
logik skall, utöver de obligatoriska inslag som bedöms nödvändiga, utformas som fritt valbara
under huvudämnet teoretisk filosofi.
Nya kursalternativ i logik ska finnas klara inför H 10 (deadline kurskatalog november 09).
Förslag till beslut:
Mot bakgrund av ovanstående och för att frigöra resurser för utvecklingsarbetet föreslås
Institutionsstyrelsen besluta om att A-kurser i logik upphör att erbjudas fr o m H 09 och att
kurser fr o m B-nivå endast ges som läs/handledarkurser t o m V 10.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards