Modeller i filosofi och logik

advertisement
Modeller i filosofi och logik
Dag Westerståhl, Teoretisk filosofi, Göteborgs universitet
Abstract
Jag börjar med några allmänna betraktelser över modellbegreppet och filosofiska frågor som
rests i samband med detta, för att sedan fokusera på hur modeller används i logik och
språkfilosofi. Modellteori (’model theory’) i logikers mening är numera en sofistikerad gren
av matematiken, men modeller, i betydelsen matematiska strukturer, används också för att
förklara grundläggande begrepp som logisk konsekvens, dvs vad det innebär att en slutsats
följer logiskt av vissa premisser. Modellteoretisk semantik (’model-theoretic semantics’)
inom språkfilosofi och lingvistik är ett sätt att beskriva meningen hos språkliga uttryck med
hjälp av mängdteoretiska strukturer.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards