TeMa LiKa Behandling - Karlshamn Bloggar

Vi är lika olika som alla andra!
Karlshamns kommun inbjuder till ett spännande
och berikande seminarium kring det viktiga temat
Tema Likabehandling.
Insatsen ingår i ESF-projektet Kompetensförsörjning kommunanställda
och genomförs under hösten 2012. Margaretha Brundin från OMNIA
Utvecklingskonsulter är seminariets lots och inspiratör.
Seminariet är för dig som vill lära dig mer om människans beteende,
om dig själv och om vårt mångfaldssamhälle. Genom att varva teori,
reflektion och praktiska övningar lämnas ingen oberörd.
Upplägget syftar till att du som deltagare ska få
•
kunskaper kring våra nationella diskrimineringsgrunder
•
förståelse på vilket sätt diskriminering kan visa sig i vardagen
och framför allt i arbetssituationen
•
tillägna dig begrepp som är vanliga inom mångfaldsområdet
ex skillnaden mellan jämställdhet/jämlikhet, normbrott,
socialisering mm
•
insikt i varför diskriminering förekommer dvs.
normer/värderingar och kulturella förväntningar
•
börja reflektera över dina egna åsikter, beteenden och
vanemässiga föreställningar
•
förståelse för hur vi kan kommunicera dessa frågor
som berör våra djupaste värderingar och därmed ofta väcker
mycket debattlust – på ett respektfullt sätt
Lokal: Lokstallarna.
Seminariet varar 3 timmar
Förmiddag kl 09:00 – 12:00
Eftermiddag kl 13:15 – 16:15
SEPTEMBER
Grupp 1 – chefsutbildning
Grupp 2 - chefsutbildning
Grupp 3 - chefsutbildning
EM ons den 5 sept
FM fre den 7 sept
EM mån den 10 sept
OKTOBER
Grupp 4
Grupp 5
Grupp 6
Grupp 7
Grupp 8
Grupp 9
Grupp 10
Grupp 11
Grupp 12
Grupp 13
Grupp 14
EM mån den 1 okt
FM tis den 2 okt
EM ons 3 okt
EM mån den 8 okt
EM mån den 15 okt
FM tis den 16 okt
EM ons den 17 okt
EM tors den 18 okt
EM mån den 29 okt
FM tis den 30 okt
FM ons den 31 okt
NOVEMBER
Grupp 15
Grupp 16
Grupp 17
Grupp 18
Grupp 19
Grupp 20
Grupp 21
EM må den 12 nov
FM tis den 13 nov
EM ons den 14 nov
FM tors den 15 nov
EM mån den 26 nov
FM ons den 28 nov
FM tors den 29 nov
Anmäl dig! Du gör anmälan via First Class. Under mappen Karlshamns kommun
finner du ESF Kompetensförsörjning med Excel-dokumentet Tema
Likabehandling – anmälan. Välj grupp och ange namn, avdelning samt
närmaste chef.
Varmt Välkommen!
ESF - Projekt
Kompetensförsörjning kommunanställda
Januari 2012 antog Karlshamns kommun en ny Likabehandlingsplan.
Det är angeläget att denna plan skall genomsyra den kommunala
verksamheten. ESF-aktiviteten med Tema Likabehandling är en
del av detta arbete. Därför är målsättningen, att så många som
möjligt skall beredas möjlighet att deltaga i Omnias
likabehandlingsseminarium på Lokstallarna.
Likabehandlingsplanen inleds med orden:
Alla har olika bakgrund, erfarenheter och sätt att
tänka. Genom att ta tillvara varandras olikheter
ökar vi förmågan att utveckla kvaliteten i vår verksamhet.
I Karlshamns kommun ska alla medarbetare ses som unika
individer som behandlas lika efter sina förutsättningar.
…….Alla medarbetare har ett ansvar att följa
likabehandlingsplanen och bidra till en jämlik verksamhet.
Projektledare: Anne-Charlotte Fröberg
Projektadministratör: Ann-Kristin Johansson
[email protected]
[email protected]
0454-813 06
0454-811 72
TeMa LiKa
Behandling