Schema Genteknik

advertisement
Schema Genteknik TFKE38
Vecka 35
Ons 26/8
13-15 Fö: Introduktion
R19
Mån 31/8
8-10
BL31
Ons 2/9
13-15 Fö: Kloningsvektorer
Tors 3/9
13-17 Fö: Produktion av klonade gener
Vecka 36
Fö: Upprening, manipulering av DNA
R22
Svedberg ÄNDRA sal
Vecka 37
Tis 8/9
10-12 Fö: Strategi för kloning
T31
Tors 10/9
13-17 Fö. Lägesspecifik Mutagenes
S7
Vecka 38
Tis 15/9
8-17
Lab: Mutagenes (A-skiftet)
(TFKE39)
Svedberg
Tors 17/9
13-17 Lab: Mutagenes (B-skiftet)
(TFKE39)
Svedberg
Fre 18/9
13-17 Lab: Mutagenes (B-skiftet
(TFKE39)
Svedberg
Vecka 40
Ons 30/9
8-12 Fö: Nya tekniker
Bl33
Vecka 41
Tis 6/10
10-12 Fö: Frågestund genteknik, genomgång av mutagenesresultat
Bl34
Vecka 42
Fre 16/10
8-12
Tentamen
Lärare: Lasse Mårtensson (Kursanvarig), Patricia Wennerstrand
Kursbok: T.A Brown, Gene Cloning and DNA analysis, an introduction (4th edition eller
nyare) samt labkompendium
Download