Matematikplanering år 7 vt-11

Matematikplanering år 7 vt-11
Linda Pettersson [email protected]
Per Göthlin [email protected]
Räkna B- och C- uppgifter. Följ planeringen – ta hem boken mellan gångerna om du inte blir
klar på lektionen. Läxan räknas i läxhäftet och lämnas på tisdagen
Datum
Mån 11/4
Tis 12/4
Ons 13/4
Tors 14/4
v 16
Mån 25/4
Tis 26/4
Ons 27/4
Tors 28/4
Mån 2/5
Tis 3/5
Ons 4/5
Tors 5/5
Mån 9/5
Tis 10/5
Ons 11/5
Tors 12/5
Mån 16/5
Tis 17/5
Ons 18/5
Tors 19/5
Mån 23/5
Tis 24/5
Ons 25/5
Tors 26/5
Mån 30/5
Tis 31/5
Ons 1/6
Tors 2/6
Mån 6/6
Tis 7/6
Ons 8/6
Tors 9/6
Mån 13/6
Tis 14/6
Uppgifter att räkna på lektionen eller
att räkna hemma om du inte blir klar.
Provgenomgång
8.1 Primtal och sammansatta tal
8.2 Mönster, Almsjö IF
8.3 Almsjö IF /Problemlösning
Påsklov
Annandag påsk
Negativa tal, Parenteser
Åk 8 boken! 2.1 Uttryck med variabel
forts. 2.1
2.2 Värdet av ett uttryck med variabel
forts. 2.2, Taluppfattning s.53
2.3 Förenkling av uttryck
forts.2.3
2.4 Uttryck med parenteser
forts 2.4
Tema s.64-65
2.5 Multiplikation av parenteser
forts. 2.5
Fundera och diskutera s.71, Blandade
uppgifter s.72-73
Reflektionstid
Blandade uppgifter, Problemlösning s.77
Diagnos
Repetition Träna mera Fördjupning
Repetition
Provräkning
Provgenomgång
Cirkelns omkrets
Forts. cirkelns omkrets
Kristi Himmelfärdsdag
Nationaldagen
Cirkelns area
Forts. cirkelns area
Problemlösning
Klassens dag
Avslutning
Till tredje provräkningen ska du lära dig:
¤ vad primtal och sammansatta tal är
¤ att teckna uttryck som innehåller variabel
¤ att beräkna värdet av uttryck med variabel
¤ att förenkla uttryck utan och med parenteser
¤ att multiplicera uttryck med variabler
+ komma ihåg allt vi gjort under läsåret!
Läxor mm
Läxa 24
Läxa 1
Läxa 2
Läxa 3
Med reservation för ändringar!