Planering, matematik
6B
Här kommer en ny planering som sträcker sig fram till jullovet.
Med hjälp av planeringen vet du vad du ska räkna om du av någon anledning missat en
lektion.
Det är flera moment som ska gås igenom så vi måste hålla ett bra tempo och utnyttja
lektionstiden väl. Läxor ska vanligtvis lämnas in på torsdagar.
v.46
Mån 10/11
Tis 11/11
Ons 12/11
Tor 13/11
Primtal, delbarhetsregler
Forts, primtal
Räknemetoder: Multiplikation
(Nationella läsdagen)
v.47
Mån 17/11
Tis 18/11
Ons 19/11
Tor 20/11
(Simning)
(Studiedag)
Forts, multiplikation
Division
v.48
Mån 24/11
Tis 25/11
Ons 26/11
Tor 27/11
Forts, division
Räkna med priser
Forts, räkna med priser
Överslagsräkning, multiplikation
(Läxa 5 lämnas in!)
v.49
Mån 1/12
Tis 2/12
Ons 3/12
Tor 4/12
Överslagsräkning, division
Blå/Röda sidor, s.69-72
Räkneknep!
Negativa tal
(Läxa 6 lämnas in!)
v.50
Mån 8/12
Tis 9/12
Ons 10/12
Tor 11/12
Forts. negativa tal
Repetiton, kapitel 2
PROV, kapitel 2
(Tid till förfogande)
(Läxa 4 lämnas in!)