En koulmn skapas som anger undersökningsåret, som i en del fall

advertisement
Variabellista NDR
Fältnamn
undersokningsar
pnr
regdat
debutalder
klin_diab_typ
Datatyp
heltal
text
heltal
heltal
heltal
Beskrivning
Undersökningsår. 4 tecken
Personnummer inklusive sekel. 12 tecken
Registrerings datum
Debutålder (=debutår-födelseår)
Angiven diabetestyp (för alternativ, se nedan)
Förklaringstabeller
Angiven diabetestyp:
1
Typ1 diabetes (inkl LADA)
2
Typ2 diabetes
3
Sekundär diabetes (t ex pancreatit)
1(2)
Fotrisk
1
2
3
4
Frisk fot - diabetes utan komplikationer
Neuropati, angiopati - perifer kärlsjukdom
Tidigare diabetssårfotdeformiteter, grav callus och amputerad
Pågående allvarlig fotsjukdom - Sår, kritisk ischemi, infektion,
grav osteoartropati, charcot-fot
Fysisk aktivitet
1
Aldrig
2
<1 ggr/vecka
3
Regelbundet 1-2 ggr/vecka
4
Regelbundet 3-5 ggr/vecka
5
Dagligen
Hypoglykemi
1
Ingen
2
1-2
3
3-5
4
>5
Ändringshistorik
Version
Datum
Författare
Beskrivning
1.0
2009-03-31
Roger
Henoksson
Första versionen
1.1
2009-06-02
Roger
Henoksson
Andra versionen
1.2
2009-06-10
Roger
Henoksson
kumulativ_bmi, kumulativ_ldl, nya
diabetesbehandlingar.
1.3
2009-09-14
Roger
Henoksson
Inmatat->Inrapporterat i beskrivning för
LDL och BMI.
Lagt till Missing.
1.4
2009-12-07
Roger
Henoksson
Lagt till födelsedag
2(2)
Download