1. Vilket är det största heltal som är mindre än

advertisement
1.
Vilket är det största heltal som är mindre än -3? __________________
2.
Vilket tal är minst av 8, -17, 5 och -4? __________________
3.
Vilket tal är minst av -8, -6, 4 och -16? __________________
4.
Vilket är det minsta heltal som är större än -4? __________________
5.
Vilket är det minsta heltal som är större än -8? __________________
6.
Vilket är det minsta heltal som är större än -17? __________________
7.
Vilket är det minsta heltal som är större än -13? __________________
8.
Vilket är det största heltal som är mindre än -2? __________________
9.
Vilket är det minsta heltal som är större än -2? __________________
10.
Vilket tal är minst av -14, -13, 3 och 7? __________________
© 2014 ApplicVision
www.matteprov.nu/pdf/negativa-tal/643741
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards