Övning 2 i Programmering (E007503, 1sp), ET-2, 2015

advertisement
Övning 2 i Programmering (E007503, 1sp), ET-2, 2015-2016.
1. Skriv ett program som beräknar
3.31 · 10−8 · 2.01 · 10−7
7.16 · 10−6 · 2.01 · 10−8
(1)
och skriver ut resultatet i exponentiell form.
2. Skriv ett program som beräknar och visar n och n2 då n är ett heltal
mellan 1 och 10.
3. Skriv ett program som beräknar och visar n! (n fakultet) då n är ett
heltal mellan 1 och 10.
4. Skriv ett program med en while-loop som ber användaren ge in ett
heltal och som inte slutar förrän användaren ger in talet 3.
5. Skriv ett program visar följande sekvens (... avser att sekvensen fortsätter ett tag till):
(a) 1, 3, 5, 7, 9, ...
(b) 0, 1, 4, 9, 16, ...
(c) 0, 3, 8, 15, 24, ...
(d) 1, 27, 125, 343, 729, ...
6. Skriv ett program som beräknar summan av alla siffror i ett godtyckligt
heltal. Ge in heltalet till programmet med scanf.
7. Skriv
om
programmen
nested_triangular.c
och
nested_triangular.c genom att ersätta for-loopar med whileloopar.
8. Skriv om programmet nested_triangular.c så att användaren även
får ge antalet triangulära tal som beräknas och visas.
1
Download
Random flashcards
Create flashcards