Mattemusik - Matematikutvecklarna

12 november 2014
Mattemusik
En lektion för att inspirera
När eleverna har höstlov, fick vi lärare undervisa och delge varandra goda exempel från vår
egen undervisning. Mitt favoritämne är musik, så ville jag visa kollegorna hur de kan
undervisa när de ska ha musik. Ett omtalat och välbeprövat arbetssätt är att arbeta
ämnesintegrerat. Därför valde jag att visa mina kollegor ett tydligt samband mellan
matematik och musik. Jag presenterade två kunskapskrav, ett från matematiken och ett från
musiken.
• Du ska kunna dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du ska veta vad de
olika talen heter.
• Du ska kunna härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Jag valde dessa två kunskapskrav dels för att de hör ihop, men också för att vi använder
oss av rytmer i matematiken. Låt mig pröva att förklara vad jag menar.
Jag började berätta vad målet med dagens lektion var;



att lära oss notvärden
att se sambandet mellan matematiken och musiken
att kunna använda sig av denna kunskap.
Påstående; matematikens bråkräkning och musikens notvärden hör ihop.
BLOGGINLÄGG
1
H
HUR?
M
Musikens vik
ktigare byg
ggstenar ärr:

Puls - puls räknaas oftast i fjä
ärdedelar och som sedan delas in i takter. Idaag
jobbaar vi bara meed fjärdelsttakter.

Takt - antalet pullsslag i varj e takt, dettaa bestämmeer i vilken taaktart låten går i.

Rytm
m - i varje tak
kt finns rytm
men i de noter man anv
vänder.
M
Mmmhhh?
Syyns sambanndet mellan matematikeen och musiiken nu?
BLOGGIINLÄGG
2
Precis som när vi lär eleverna en hel, halv, fjärdedel och åttondel i matematiken, kan vi
använda oss av notvärden. Vi övade detta genom att spela en typ av memoryspel, där mina
kollegor skulle hitta rätt notvärde till rätt matematisk figur.
Avslutningsvis på min ”lektion” lärde vi oss en ny sång och fick lösa uppgiften att dela
ringen till en halv, fjärdedel, åttondel och sextondel. Det är inte varje dag jag ser mina
kollegor släppa loss och börja dansa!
Vi hade fantastiskt roligt tillsammans!
Om dem lärde sig något nytt? Det är nog bäst du frågar dem.
Allt gott!
Victoria Harrysson
klasslärare och musiklärare på Sjötorpsskolan
BLOGGINLÄGG
3