Ladda ner informationsblad om

advertisement
Bli lärare och
undervisa
i musik
Var med och forma musikämnet
i framtidens skola
Grundskolan behöver dig som är intresserad av barn,
lärande och musik för yngre åldrar. Ta chansen att utbilda
dig i musik – ett av barns och ungas allra starkaste
intressen.
• Utbildningen ger dig möjligheter att utveckla ett skapande
och kreativt förhållningssätt till skola och lärande med
utgångspunkt i musik som uttrycksform, kommunikation
och konstnärligt språk.
• Du bygger en pedagogisk praxisnära kompetens genom
att utveckla ditt eget musikaliska kunnande i spel, sång
och rörelse samtidigt som du utforskar och reflekterar över
elevers lärande och kunskapsprocesser.
• Vi ger dig förutsättningar att skapa, producera och arrangera musik med digitala verktyg så att du kan möta den
pedagogiska utmaningen som morgondagens musikundervisning kräver.
Så här blir du lärare i musik för förskoleklass till årskurs 6:
1.Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng
Som lärare med denna inriktning undervisar du i matematik,
svenska och engelska samt naturorienterande ämnen/teknik
eller samhällsorienterande ämnen. Fördjupningsämnena
svenska, matematik eller engelska kan kombineras med till
exempel musik. Inom samtliga ämnen lär du dig att arbeta
med estetiska uttrycksformer såsom drama, bildskapande och
musik för att kunna stödja barns lärande och utveckling.
2.Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i
fritidshem, 180 högskolepoäng
Som lärare med denna inriktning ska du arbeta med undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och
skola genom att integrera fritidspedagogisk verksamhet med
undervisning inom skolans ram. Du studerar fritidspedagogik som fördjupningsämne och kan välja
musik som ditt andra ämne.
Kontakt:
Lärarutbildningens studievägledning:
[email protected]
Behörighetskrav och mer information: www.edu.mah.se/LALGR
Anmäl dig på www.studera.nu senast den 15 april
Lärarutbildningen I Malmö högskola I 205 06 Malmö I Telefon 040-665 70 00 I www.mah.se
Download