Perspektiv

advertisement
HUSET/ Perspektiv / Bild / åk7 / ht14
I den här uppgiften ska ni göra en bild i central- eller tvåpunktsperspektiv där ni visar hur ert
hus ser ut. Ni kan välja att rita huset utifrån eller inifrån. Till exempel hur vardagsrummet
eller köket ser ut hemma hos någon av de personer som bor i huset. Uppgiften ska vara färdig
innan jullovet
För att man verkligen ska få en känsla för hur huset ser ut och vem som bor i rummet kan det
vara viktigt att tänka på saker som:





Är fasaden av tegel, puts eller trä?
Finns det balkonger?
Hur många våningar?
Hur ser taket ut?
Vad finns runt huset (andra hus,
gator, buskar och träd)?





Hur ser personerna/personen ut
som bor där?
Hur ser inredningen ut?
Hur ser tapeterna ut?
Vilka prylar finns i rummet?
Är det välstädat?
Mål
Du ska efter momentet kunna använda central- och/eller tvåpunktsperspektiv för att göra
bilder som ger intryck av rumslighet (djup) och gestalta ditt hus och människorna som bor
där.
Aktuella kunskapsmål
E




C




A




Eleven skapar bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande
sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan bidra till att utveckla idéer och använda samtida bilder som
inspirationsmaterial.
Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven skapar bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl
fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för
att skapa olika uttryck
Eleven kan utveckla delvis egna idéer och använder samtida bilder som
inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter
någon bearbetning leder framåt.
Eleven skapar bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl
fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur
dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan utveckla egna idéer genom att återanvända samtida inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder
framåt.
Download