Kommunikationsteori

advertisement
 kommunikation kommer av latinets
communicatio
 Med information menas tankar,
budskap, fakta, känslor, åsikter,
värderingar, osv.
Kommunikationsteori
 Claude Shannon
 Warren Weaver
Kommunikation
 Kommunikationsmedel
Använder vi för att
förflytta oss själva från en
plats till en annan.
 Kommunikationssätten:
Använde vi för att föra
över information mellan
varandra.
Personkommunikation
 kallas ibland också för personkommunikation.
Exempel på sådan är då du pratar i mobilen,
skickar e-post, chattar eller skriver ett sms.
Masskommunikation
 innebär att en person eller ett företag
skickar ut information till många
människor samtidigt.
TEST!
Envägskommunikation
 Avsändaren (ibland bara kallad sändaren) skickar iväg
information till en mottagare. Informationen innehåller ofta ett
budskap. Detta är grunden i masskommunikation.
 Under envägskommunikation vet inte avsändaren om
mottagaren:
* Är upptagen eller inte lyssnar.
* Inte förstår informationen och därmed inte förstår budskapet.
* Förstår budskapet men struntar i det.
Masskommunikation
 Här skickar avsändaren ut ett budskap till
många mottagare. Det kan vara ett nyhetsbrev
via e-post, en tidning eller annons i en
tidning, olika sorters reklam, osv.
Feedback
 För att avsändaren skall veta om det finns någon
mottagare och om budskapet gått fram behöver han
eller hon få respons från mottagaren. Sådan kallas
ofta för feedback.
Kanaler
 Informationen från avsändaren överförs inte bara via olika
medier, som mobiltelefoner, tidningar eller TV. Man använder
också olika kanaler.
 En kanal är t.ex rösten, en annan meddelanden i textform för
våra ögon. Kanalerna motsvarar alltså våra sinnen. Vi kan därför
komplettera vårt schema enligt följande:
Signaler och brus
 När vi kommunicerar försöker vi använda oss av signaler, som
mottagaren kan uppfatta. Meddelandet som överförs via en
kanal, t.ex rösten, kommer dock att utsättas för brus.
 Bruset är sådant som gör meddelandet (signalen) mindre tydlig.
Download