Marknadsföringsmixen 4P mall

advertisement
Marknadsföringsmixen – 4P
Beskrivning
Företag använder olika typer av marknadsföring som konkurrensmedel (att bli bättre än sina
konkurrenter). Man kan göra strategiska val på olika områden. Ett vedertaget sätt att förenkla
sammanställningen är att tala om 4P, de ”fyra p:na”: produkt, pris, plats och påverkan.
Företag strävar efter att optimera denna marknadsmix. Begreppet blev känt via
managementgurun Philip Kotlers läroböcker.
Användning
Produkt – Kundlösning. Vilket behov löser den, hur är den utformad och vilka kringtjänster
har den?
Pris – Baseras exempelvis på tillverkningskostnad + vinstmarginal, konkurrenternas
prissättning eller på värdet kunden upplever. Kundens kostnad för produkten eller tjänsten.
Plats – Var och hur försäljningen sker. Beskriver hur enkelt det är för kunden att konsumera
tjänsten. Distributionskanaler, direkt- eller indirekt försäljning. Exempelvis via säljagenter, i
detaljhandel, via grossister eller i webbutik.
Påverkan – Aktiviteter för att nå kunden och hennes plånbok. Direkt kommunikation,
masskommunikation, varumärkeshantering och företagsidentitet. Exempelvis via annonsering,
smakprov och PR.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards