OTHumbiolaug2009 (kopia) 3

advertisement
Solveigs frågor
Tentamen Humanbiologi och laboratoriemetodik VT-2009
7a. Ange 2 hormon som huvudsakligen frisätts från hypofysen samt vilka kroppsfunktioner
dessa hormon främst påverkar.
3p
b. Diskutera vad som främst skulle kunna ske i kroppen om vi fick för mycket av de hormon
du nämnt i 8a.
2p
8a. Pankreas är en körtel som har både endokrin och exokrin funktion.
Vad är huvudskillnaden mellan en exokrin och en endokrin körtel?
1p
b. Ange 2 hormon som huvudsakligen frisätts från endokrina pancreas. Ange även deras
funktion.
2p
c. Hormonfrisättning regleras via feedback mekanismer.
Förklara vad negativ feedback och positiv feedback innebär.
3p
9. Antag att koncentrationen av syre är för låg i blodet. Hur gör kroppen för att återställa en
normal koncentration av syre? Redogör för 4 organ och strukturer i dessa organ som främst är
inblandade i återställningen av syrenivåerna i blodet. Beskriv också på vilket sätt de olika
organen/organstrukturerna bidrar till att återställa normala syrenivåer i blodet.
4p
10a. Vilka organ ingår i urinsystemet?
2p
b. Beskriv hur urin bildas i njurarna. Rita gärna men ge förklarande text till din bild.
4p
Download