Hormoner

advertisement
Hormoner
Hypothalamus
ADH
TRH
Hypofysen
TSH och Tyroidea
Njurarna
Binjure
Äggstock
Prolaktin,
LH och FSH
östrogen, progesteron och testosteron
Sköldkörtel
Thyroxin och kalcitonin Bisköldkörtel
T3 och T4
Bukspottkörtel
Binjuremärgen
adrenalin och noradrenalin
Binjurebarken
kortisol, aldosteron och testosteron
Testikel
testosteron
parathormon
insulin
glukagon
Livmodern
juvren
oxytocin
Hypofysen och hormoner
TSH – Thyroideastimulerande hormon (tyreotropin). Stimulerar
sköldkörteln att producera och insöndra hormonerna T3 och T4
Påverkas av TRH från hypothalamus.
STH – Somatotropt hormon. Tillväxthormon. Cellantalet
ökar. Upptaget av glukos i cellen minska och upptaget av
fett ökar. Högst på kvällen.
Adrenokortikotropt hormon. Protein bestående av 39
aminosyror. Stimulerar binjurarna till produktion av framför allt
kortisol. Ökas av ADH och minskas av hög halt kortisol i blodet
(s.k. feedback)
PRL, laktationshormon. Stimulerar till mjölkproduktion.
Hämmar hormoner i äggstockar och testiklar.
Hämmas av dopamin fr. hypothalamus och läkemedlet
Galastop. Mjölkproduktionen hämmas av både
östrogen och progesteron.
ADH – Antidiuretiskt hormon.
Urinen koncentreras och vätskemängden i kroppen ökar.
Blodtrycket höjs. Bildas i
hypothalamus.
Folikelstimulerande hormon. Stimulerar äggfollikelmognaden, bildningen av östrogen samt bildningen av
sädesceller.
Oxytocin. Stimulerar livmodermuskulaturen vid förlossningen
samt driver fram mjölken
Hypofysen
Luteinstimulerande hormon. Framkallar ägglossning
och utv. av en gulkropp, corpus luteum.
Download