INSTUDERINGSFRÅGOR
HÄSTENS ENDOKRINA SYSTEM, NERVSYSTEM &
SINNESORGAN
1. Vad menas med det endokrina systemet?
2. Från vilken körtel utsöndras det hormon som styr hästens tillväxt
(tillväxthormonet)?
3. Vart på kroppen finns den körteln?
4. Vad är ett hormon?
5. Nämn ett hormon som utsöndras i
a) Binjuren
b) Sköldkörteln
c) Bukspottkörteln
6. Vilka är könskörtlarna och vad produceras där?
7. Nervsystemet är uppdelat i två stora delar, Centrala nervsystemet och
Perifera nervsystemet. Vilka delar ingår i de olika systemen och vad har
de för uppgifter?
8. Vad kallas det nervsystem som inte hästen styr med sin vilja?
9. Vad är en reflex?
10. Vad händer med en reflex?
11.Vad har hästen för kroppstemperatur?
12. Vad menas med att hästen har ett rampseende?
13. Vilka funktioner har hästens ögonlock?
14. Hur kommer det sig att hästen kan höra ljud från många riktningar
samtidigt?
15. Vilka känselreceptorer finns i huden?