HCM – hypertropisk kardiomyopati hos katt

advertisement
• AniCura informerar
HCM – hypertropisk
kardiomyopati hos katt
HCM, eller hypertrofisk kardiomyopati, är en ärftlig
sjukdom. Det är den vanligaste hjärtsjukdomen hos
katter och symtomen debuterar oftast vid 2 till 4
års ålder. Man kan även upptäcka symtom tidigare,
i synnerhet om båda föräldrarna haft sjukdomen.
Hankatter drabbas oftare än honor, och sjukdomen
förekommer både hos raskatter och huskatter.
HCM är en sjukdom som kan vara svår för ägaren att
upptäcka. Symtomen kan vara nedsatt aptit, trötthet
och andfåddhet. Det vanligaste sättet att få misstanke
om sjukdomen är i samband med den årliga hälsokontrollen då veterinären lyssnar på kattens hjärta. Man
kan höra blåsljud eller oregelbundna hjärtslag, och i så
fall bör katten genomgå en ultraljudsundersökning av
hjärtat, vid vilken diagnosen kan ställas.
Förändringarna i hjärtat består i att hjärtmuskulaturen
blir förtjockad. Detta medför att hålrummet i hjärtat
blir mindre och en mindre mängd blod pumpas ut i
kroppen vid varje hjärtslag. Eftersom blodet ska transportera ut syre till kroppen uppkommer då symtom på
dålig syresättning i form av dålig ork och andfåddhet.
Sjukdomen kan även leda till att små klumpar av levrat
blod bildas i hjärtat och förs ut i kroppen. När blod-
www.anicura.se
klumpen fastnar i ett smalare blodkärl, ofta där kroppspulsådern delar sig till bakbenen, orsakar detta förlamning och smärta i ena eller båda bakbenen. Detta kallas
blodpropp eller tromb.
Förtjockning av hjärtmuskeln kan även vara orsakad
av högt blodtryck och/eller för hög ämnesomsättning.
När man ställer diagnosen HCM är det viktigt att utreda
katten även för dessa tillstånd.
Man kan dessvärre inte bota eller förhindra själva
förändringen i hjärtat, men man kan förebygga att det
utvecklas blodproppar genom att ge blodförtunnande
medicin. Är det högt blodtryck eller hög ämnesomsättning som är orsaken till hjärtmuskelförtjockningen så
kan utvecklingen bromsas när dessa sjukdomstillstånd
kommer under kontroll. När en katt har fått diagnosen
HCM bör den kontrolleras cirka var sjätte månad. Katter
som behandlas med blodförtunnande medicin bör
komma in för kontroll en gång per år.
Lyckligtvis kan de flesta katter som får korrekt
medicinering och regelbundna kontroller leva länge
med sjukdomen utan att lida av den.
Download