INBJUDAN
En dag om cancer
i bukspottkörteln
Vad händer med en av våra
dödligaste cancerformer?
Torsdag den 12 november
Klockan 9.15–16.30
World Trade Center, Stockholm
Statistiken talar sitt tydliga språk: 2013 avled 1 675 personer i pankreascancer i
Sverige. Det är den cancerform som sammantaget har den dystraste prognosen
av alla, och trots stora ansträngningar händer det relativt litet på området.
I Sverige finns det flera grupper med hög kvalitet på sin pankreascancerforskning,
men relaterat till antalet avlidna i sjukdomen är anslagen få.
Därför bjuder Cancerfonden in till en heldag kring detta ämne. Professor Andrew
Biankin, världsledande translationell forskare och verksam i Glasgow, medverkar.
Vi belyser sjukdomen som sådan, vägen mot mer framgångsrik behandling och hur
forskningen ser ut i dag.
Vi diskuterar:
 Hur kan pankreascancerforskningen i Sverige stärkas?
 När ser vi framstegen?
 Vilka är de egentliga problemen med denna svåra sjukdom?
Anmäl dig här: https://www.cancerfonden.se/pankreas
OSA: Senast den 12 oktober
Först till kvarn …
Swedish Study Group for
Pancreatic Cancer (SSPAC)