Grupparbete och presentation
I grupper på två till tre ska ni välja
ett av följande ämnen:
•
•
•
•
•
•
Alkohol
Fetma
Cancer
Hjärt- och kärlsjukdomar
Självmord, depression
Psykos, schizofreni,
manodepressiv sjukdom
• Diabetes typ 1 och 2
•
•
•
•
•
•
•
Metaboliskt syndrom
Astma
Allergier
HIV/AIDS
Könssjukdomar
KOL
Sjukdomar i stöd och
rörelseorganen
Innehåll
• Arbetet ska vara skriftligt 2-3 sidor +
presentation 10-20 min. Jag vill att ni ska
ha med statistik angående ämnet, vad
sjukdomen innebär, hur man kan få
sjukdomen, hur man kan undvika att få
den och varför ni tror att den klassas som
en folksjukdom just i Finland. Berätta även
vad det innebär om man har sjukdomen
eller har risk för att insjukna i andra
sjukdomar.
Intervju
• Om ni hittar en intervju med någon som
har sjukdomen ska ni presentera den vid
presentationstillfället. Om ni vill kan ni
själva intervjua någon anhörig/ bekant
som har sjukdomen, kom ihåg att ni ska
presentera den inför klassen, personen får
vara anonym.
• Om ni inte hittar en intervju eller bekant
som har sjukdomen så är det också okej.
Källor som ni ska gå in på för att få
tillförlitlig information:
• WHO:s hemsida, här hittar ni bra statistik
angående förekomsten av sjukdomar i
olika länder. www.WHO.com
• www.kaypahoito.fi här hittar ni information
om vården av sjukdomen samt riskfaktorer
etc.
• Olika förbunds hemsidor, t.ex.
www.diabetes.se, www.cancerfonden.se
OBS!
• Kom ihåg källhänvisningen och
källförtäckningen!
• Skriv en inledning, avhandling och
avslutning.
• Stressa inte