Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL

Kronisk obstruktiv
lungsjukdom, KOL
KOL är ett samlingsnamn för flera sjukdomstillstånd i lungorna, orsakade av inflammation i luftrör och lungvävnad. Till dessa tillstånd hör
kronisk bronkit eller luftrörsinflammation och emfysem. Vid emfysem
förstörs lungblåsor i delar av lungorna
Riskfaktorer
Rökning är den huvudsakliga orsaken till KOL. Ju fler år som röker desto
större risk finns att man drabbas av KOL.
Industriella luftföroreningar och stadsmiljö ökar risken att drabbas av
sjukdomen, särskilt hos rökare.
Friskfaktorer
Om du är rökare är det viktigaste du kan göra att sluta röka. Det är den
enda åtgärd som verkligen påverkar sjukdomsutvecklingen. KOL kan
inte botas men efter ett rökstopp försämras inte lungfunktionen snabbare
än hos andra personer i samma ålder.
Att hålla kroppen i god form gör att man orkar mer och bryter den onda
cirkeln av minskad aktivitet som sjukdomen lätt för med sig. Fysisk aktivitet förbättrar prestationsförmågan och minskar andfåddheten.
Ökad fysisk aktivitet ger kunskap om hur mycket det går att anstränga
sig, vilket kan stimulera till mer aktivitet i vardagen.
Rekommendationer
Försök att varje dag vara så fysiskt aktiv som möjligt. Kom ihåg att fysisk
förmåga är en färskvara. Använd alla tillfälle i vardagen att röra på Dig
och se till att få minst en promenad dagligen hur kort den än blir.
I praktiken finns det inga speciella risker med fysisk aktivitet vid KOL.
Innan man sätter ingång och tränar är det bra att samråda med sin läkare,
sjuksköterska och sjukgymnast för att skräddarsy upplägget av träningen.
Genom att mäta syremängden i blodet i samband med träning kan man
se hur intensivt det går att träna.
På en del vårdenheter kan man delta i KOL- skola , där man får lära sig
mer om sjukdomen och utbyta erfarenheter med andra.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
w w w. l t b l e k i n g e . s e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fysisk aktivitet på recept
”De som tror att de inte har tid för
fysisk aktivitet måste förr eller senare
avsätta tid för sjukdom”
Edward Stanley (1826-1893)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Promenaden är en lågintensiv, fettförbrännande träningsfrom. Gå i ett
pratvänligt tempo där hjärtat slår lite fortare, andningen blir djupare och
snabbare och kroppen blir varm. Promenera tillsammans med andra och
det blir ett sätt att umgås.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Promenera mera
Källa: ORDINATION MOTION Vägen till bättre hälsa,
www.apoteket.se
Ansvarig: Gerthi Persson
samordnare för fysisk aktivitet
på recept i Landstinget Blekinge
2010-02-16