Smärta - Landstinget Blekinge

advertisement
Smärta
Smärta är en känslomässig upplevelse av obehag som vi uppfattar då
kroppen är skadad eller hotas att bli det. Smärta är en upplevelse som
inte kan mätas objektivt.
Smärta kan vara akut eller långvarig. Akut smärta fungerar som en
varningssignal för kroppen då vi är skadade. Kronisk kallas smärtan när
den varar längre än 3 månader. 50 % av Sveriges befolkning besväras av
långvarig smärta.
Vid fysisk aktivitet stimuleras kroppen till att producera smärtlindrande
ämnen, det kroppsegna morfinet, endorfin. Fysisk aktivitet har en viktig
roll i samband med långvarig smärta.
Riskfaktorer
•
•
•
Långvarig smärta är svårare att komma tillrätta med än akut smärta.
Långvarig smärta påverkar kroppens smärtsystem och kan göra att man lättare får mer ont.
Psyket kan påverkas negativt på olika sätt vid långvarig smärta.
Friskfaktorer
Personer som är regelbundet fysiskt aktiva verkar ha högre smärttolerans
än de som är fysiskt inaktiva.
Vid fysisk aktivitet höjs smärttröskeln och efter en intensiv fysisk
aktivitet på 45minuter kan den smärtlindrande effekten jämställas
med 10 mg morfin. Den smärtdämpande effekten kan finnas kvar någon
timme efter avslutad aktivitet.
Motion och annan fysisk aktivitet kan vara en mycket bra medicin vid
långvarig smärta.
Rekommendationer
För att lindra smärta bör den fysiska aktiviteten vara regelbunden.
Intensiteten bör vara minst sådan att den upplevs som något ansträngande. Längden på aktiviteten bör vara minst 10 minuter, gärna betydligt
längre.
Promenader, joggning, cykling och simning är aktiviteter som har en
bevisad smärtlindrande effekt.
I början av träningen kan man få mera ont, detta brukar gå över om man
ökar aktiviteten långsamt och gradvis.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
w w w. l t b l e k i n g e . s e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fysisk aktivitet på recept
”De som tror att de inte har tid för
fysisk aktivitet måste förr eller senare
avsätta tid för sjukdom”
Edward Stanley (1826-1893)
Promenera mera
Promenaden är en lågintensiv, fettförbrännande träningsfrom. Gå i ett
pratvänligt tempo där hjärtat slår lite fortare, andningen blir djupare och
snabbare och kroppen blir varm. Promenera tillsammans med andra och
det blir ett sätt att umgås.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Speciella rekommendationer just för dig kan du få av din sjukgymnast eller läs själv i ”ORDINATION MOTION – Vägen till bättre hälsa”.
Källa: ORDINATION MOTION Vägen till bättre hälsa,
www.apoteket.se
Ansvarig: Gerthi Persson
samordnare för fysisk aktivitet
på recept i Landstinget Blekinge
2010-02-16
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards