Kortfattad översättning av artikeln: Lactobacillus

advertisement
Kortfattad översättning av artikeln:
Lactobacillus acidophilus modulates intestinal pain and induces opioid and cannabinoid
receptors.
Studier visar att en probiotisk bakterie Lactobacillus acidophilus NCFM® har en
smärtlindrande effekt på tarmen genom att öka produktionen av smärtlindrande receptorer i
tarmslemhinnans celler.
Det är bildningen av s.k. opiopidreceptorer och cannabinoidreceptorer som stimuleras av
bakterien. Denna effekt av bakterien gör att dess verkan i slutänden blir den samma som
morfin dvs. smärtlindrande.
Undersökningar har gjorts både in vitro och in vivo på möss. På mössen fann man att den
smärtlindrande effekten ökade med mängden bakterier. Effektiv dos var 109 CFU/dag. Vid
denna dos kom smärtlindringen efter tio dagars tillskott och kvarstod under hela
behandlingsperioden samt tre dagar efter avslutat behandling.
Vid in vitro försök fann man att även döda bakterier av Lactobacillus acidophilus NCFM®
gav en ökad produktion av opiopidreceptorer och cannabinoidreceptorer.
Andra bakterier som man också testade hade inte lika god effekt på detta område.
Lactobacillus salivaricus stiumelarde produktion av opioidreceptorer men inte
cannabioidreceptorer. Lactobacillus paracasei, Bifiobacterium lactis Bi-07 och Bl-04 och två
stammar av E.coli var helt ineffektiva vad gäller att stimulera produktion av dessa
"smärtlindrande" receptorer.
Översatt av Leif Östberg 2007
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards