Pilot för att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter mobilt

advertisement
Pilot för att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter mobilt
För att kunna utvärdera mobil närvaroregistrering behöver vi föreningar som använder tjänsten
aktivt . Du är en av de föreningar som valt att delta i piloten och använda tjänsten. Tjänsten leveras
av Telia genom deras underleverantör Bosbec AB.
När föreningen valt att registrera LOK-stödsaktiviteter mobilt och anmält detta till [email protected] kommer
fliken ”mobil” att visas. Varje registrerad ledare i föreningen väljer själv om man vill få sin upplagda
aktivitet skickad i ett sms till telefonen. Aktiviteten öppnas i en webbläsare i din telefon, men du
behöver inte ha en webbtjänst knuten till ditt abonnemang.
Fliken mobil visas.
Klicka på fliken ”Mobil”, den person som är inloggad visas med mobiluppgifterna från
medlemsregistret. Vill man ändra mobilnummer som aktiviteten/aktiviteterna skickas till gör man
detta i medlemsregistret. Det är alltid personen själv som gör valet om man vill registrera mobilt.
Det gör man genom att kryssa för rutan och spara.
Sedan kommer aktiviteterna att skickas till ledaren för aktiviteten, via sms, innan aktiviteten
påbörjas.(tidspannet kommer att optimeras under Piloten så exakt tid anges inte idag) Personerna
som finns angivna på aktiviteten är förikryssade som närvarande, dyker någon inte upp bockar du ur
vederbörande.
När man får sms:et klickar man på länken så öppnas aktiviteten, bocka ur de som inte dök upp och
registrera.
Du kan senare via webbgränssnittet komplettera med fler personer som kanske inte fanns upplagda
som förväntade deltagare. Men även kontrollera att registreringen har genomförts korrekt, här kan
dock en viss tidsförskjutning ske, vilket vi kommer att följa och optimera under pilotens gång.
Under registreringstyp kan man välja, alla, mobilt, webb.
Synpunkter och frågor under pilotens gång vänligen vänd er till [email protected] skriv mobilpilot i ärendet.
Download