Ansökningsblankett i Word

advertisement
SMÅLAND – BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND
Ansökningsblankett för medel från
Småland-Blekinges VM- överskott
Vid årsmötet 2011 beslutades att VM- överskottet skall disponeras av styrelsen till:
-
Förening och förbundsutveckling
Spelar och ledarutbildning
Och att föreningarna i distriktet skall kunna söka pengar till projekt/aktiviteter inom
ovanstående områden.
Pengar från VM- överskottet får dock inte sökas till projekt eller aktiviteter som det är
möjligt att finansiera via andra bidrag, exempelvis via Idrottslyftet eller liknande.
VM- överskottet skall inte ersätta finansiering via andra kanaler.
FF
Förening:
Kontaktperson:
Adress:
Föreningens PG/BG:
Föreningens organisations nr:
Kontaktperson:
Telefon nr och e-postaddress:
Sökt belopp :
Firmatecknares underskrift:
Beskriv aktiviteten/projektet som ska genomföras:
Småland-Blekinge HF
Box 3098
350 33 Växjö
Telefon
0470-21834
Telefax
0470-749293
Bankgiro
400-6839
Hemsida
www.handboll.info/smaland-blekinge
E-mail
[email protected]
SMÅLAND – BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND
Ansökningsblankett för medel från
Småland-Blekinges VM- överskott
FF
Beskriv Syfte och Mål med aktiviteten/projektet:
Specificera kostnader för aktiviteten och finansiering:
Projektet/aktiviteten genomförs i samarbete med:
Smålandsidrotten/Blekinge IF
Egen regi
Kommun/Landsting
SHF
Annan förening
Föreningen har ansökt om/undersökt alternativ finansiering hos:
Smålandsidrotten/Blekinge IF
Kommun/Landsting
Aktiviteten/projektet riktar sig till följande målgrupp:
Aktiva 7-12 år
Aktiva 13-16 år
Aktiva 17-20 år
Ledare
Styrelsen
Funktionärer/Övriga
SHF
Annan organisation
Aktiva 21 år och äldre
Antal personer som beräknas delta i aktiviteten/projektet totalt:
Antal kvinnor som beräknas delta i aktiviteten/projektet:
Antal män som beräknas delta i aktiviteten/projektet:
Ansökan skickas med märkning ”Styrelsen” till Småland-Blekinge HF (adress se nedan).
Kontaktperson för frågor om ansökan mm; David Olsen, telefon 0733-520 183 och
[email protected]
Småland-Blekinge HF
Box 3098
350 33 Växjö
Telefon
0470-21834
Telefax
0470-749293
Bankgiro
400-6839
Hemsida
www.handboll.info/smaland-blekinge
E-mail
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards