När jag var sexton

advertisement
’När jag var sexton’
Gemensam aktivitet 2011
”När jag var sexton” är en videoaktivitet där man arbetar med temat Interkulturell
kommunikation. Aktiviteten är tänkt som vuxenutbildning, men vi ger även några idéer om hur
den kan överföras till en yngre publik.
Man behöver förbereda aktiviteten på förhand. Be eleverna att ta med sig material som de vill
ta med i sin produktion. Det kan vara personliga bilder av dem själva, ögonblicksbilder om de
har några sådana plus bilder som väcker tankar kring åren och platser där de bodde under sin
tonårstid. Man kan t.ex. tänka sig bilder på familj och vänner.
Eleverna ska arbeta tillsammans i par. Aktiviteten ska följa instruktionerna nedan:
1. Bestäm och välj tillsammans ut vilket material ni vill använda, och ha i åtanke att det
färdiga, gemensamma arbetet ska vara mellan två och fyra minuter långt.
2. Tänk på vilka poänger ni skulle vilja göra, vilken sorts frågor ni vill ta upp och om ni vill ta
upp dem löpande efter varandra eller på ett integrerat, överlappande sätt. Ni ska båda
’delta’ i filmen.
3. Ni ska visa att ni kan använda vissa tekniska färdigheter. Det kan vara filmklipp och
stillbilder eller andra bilder och objekt.
4. Det första steget är att filma och sedan ladda in materialet i datorn. När arbetet
redigeras kan ni introducera sådant som voice-overs, relevanta rubriker, visuella
övergångar och en sammanhängande struktur.
5. Ni ska försöka att visa er tekniska förmåga genom att kommunicera era idéer så som ni
avsåg dem.
6. Ni kan göra filminslag som överensstämmer med varandra. Men ni kan också göra
filminslag som står i motsats till den andres arbete. De behöver inte ha mer gemensamt
än temat!
Ni kommer att behöva planera, filma och redigera noggrant.
www.viducate.net - Video som främjar det livslånga lärandet
EU:s program för livslångt lärande 2007-2013
143558-LLP-1-2008-1-DE-KA3NW
Vägledning för bedömning
Det är bra att även göra en skriftlig granskning av sitt videoarbete. Ta hjälp av punkterna och
frågorna nedan.
1. Kontrollera att produkten matchar intentionerna ni satte upp i ert förslag och ert
närmande.
2. Passar produkten publiken?
3. Hur är arbetets tekniska kvalitet?
4. Hur bra jobbade ni som team?
5. Hur bra lyckades ni disponera tiden?
6. Hur togs arbetet emot av publiken?
7. Behövde ni göra några ändringar i ert arbete under processen?


Beskriv tydligt det arbete ni gjort, ge exempel på vad som gick fel, vad som blev bra och
vad du skulle göra om du fick chansen att arbeta med det här projektet igen.
Diskutera din egen videoproduktion ingående, och ge flera exempel på de faktorer som
ingår när man gör en videofilm.
Om man vill överföra idén till en yngre publik
Några förslag på hur man kan använda den här idén tillsammans med yngre barn:
 Mellan- och högstadiet: ”När jag gick sista året på lågstadiet”
 Lågstadiet: ”Jag ser fram emot att…” eller ”Jag hoppas att…”
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License 2011
www.viducate.net - Video som främjar det livslånga lärandet
EU:s program för livslångt lärande 2007-2013
143558-LLP-1-2008-1-DE-KA3NW
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards