Du har CANCER
”Ibland bara
önskade jag att
han bara skulle
dö"
1. Ålder
2. Anhörigrelation
3. Status
1 miljon?
Framtiden!
Cancerkompisar hjälper
den som hjälper
”Ingen ska behöva bli sjuk av att vara
anhörig”
mobil e-hälsa?
förebyggand
e
friskvård
psykisk ohälsa
vad säger
cancerfonden?
I cancerfonden
rapporten 2016 säger Cancerfonden att:
Närstående bidrar också!
Informell vård, det vill säga närståendes insatser för att hjälpa den sjuka, uppgår till
4,6 miljarder, 13 procent av kostnaderna.
Vad vill vi veta?
Vi vill!
Hur många anhöriga
finns det i Sverige?
Ge stöd
Vad vet vi idag?
25 %
fysiskt sjuk
Förebygga
Hur ser Cancerförloppet ut
i ett anhörigperspektiv
I vilket stadie behövs stödet
att prata med någon?
Sprida
kunskap
Ingen ska
behöva bli
sjuk!
Vad kostar det om en
anhörig inte får stöd?
Hur mår den anhörige utan
stöd?
Hur mår den
anhörige MED stöd?
13%
4,6
miljarder
71%
överlever
kostar
455 000kr
Psykiskt
sjuk
sparar
300 000kr
KalleSjuk
Sjuk
partne
r
partne
r
Man
35-50 år
Barn
levand
e
i arbete
Sjukt
sysko
n
Sjuk
förälder
Kvinna
i arbete
35-50 år
Kvinna/Man
arbete/s
tudier
Kvinna/Man arbete/
studier
25-50 år
16-25 år
barn
inga barn
minst 2 barnöver 10
år
död
levande?
död
max 1
år
död?
max 1
år
lever mitt i det
död
Råd
• våga prata/fråga/lyssna
• gör överenskommelser
• ta initiativet