Uploaded by User2153

Begravningsprogram skiss

Efter akten inbjuds det till fika
i kyrkans samlingslokal.
Tänk på Cancerfonden
Gåvotel: 010-199 10 10
Var inte arg lilla mamma
jag var tvungen att gå
När dom klippte banden
orkade inte mitt hjärta att slå.
Älskade pappa,
mitt liv blev så kort.
Ta hand om varandra,
när jag flyger bort.
Jag vet att ni gråter
och det finns ingen tröst,
men lyssna till era hjärtan
och ni kommer höra min röst.
Jag finns inte bland er,
men jag finns ändå.
Jag hör era böner
och älskar er så!
Nils Lövström
14 maj 2014
9 oktober 2022
Begravningsgudstjänst
i Tegs kyrka
lördagen den 29 oktober 2022