Vår älskade
Malte Pettersson
* 27 juli 1931
har lämnat oss i sorg
och saknad
Sollefteå
16 april 2017
INGRID
Anders och Linda
Dante
Lena och Magnus
Julia, André
Syskon med familjer
Svåger
Vänner
Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark
jag drömmer jag åter
är frisk och stark
Väck mig ej
ur dröm så skön
Låt mig få sova,
det är min bön.
Begravningen äger rum i
kretsen av familjen.
Tänk gärna på HjärtLungfonden gåvotel.
0200-88 24 00
www.westmansbyra.se