Går det att göra bokstäver med kroppen?

5-6 åringar på avdelning Grodan
Går det att göra bokstäver med kroppen?
Frågan uppstod hos barnen när de arbetade med projektet ”Rörelse”.
När barnen undersökte frågan delade de genast in bokstäverna i två grupper - de som
var ”lätta” och de som var ”svåra”.
Lätta bokstäver kunde man göra själv. De svåra bokstäverna krävde flera personer som
också kunde förstå och följa kompisarnas instruktioner.
Barnen hade olika teorier om hur bokstäverna skulle bli till, vilket resulterade i att en
och samma bokstav kunde göras på flera olika sätt.
En upptäckt som underlättade arbetet var att man med kroppen kunde göra
bokstäver både stående och liggande.
Barnen diskuterade och ledde varandra in i de olika bokstavsrörelserna och tog
bilder på olika problemlösningar.
De tittade på kamerans display för att bedöma resultatet- ser våra kroppar ut som
vi trodde när vi formade bokstaven?
Barnen använde kameran som verktyg för reflektion och utvecklandet av sitt
arbete. Genom att se kropparnas form genom kameran kunde de hitta nya
lösningar på problemet.
Y och V
E
Bokstav
O har man svårt att göra själv om man inte är en orm-människa, tyckte Dante.
H på tre olika sätt
P och A
Barnen bestämde sig för att göra ett T, ett likadant som det såg på en bild. Dante ville
lyfta Mar men kompisen var för tung så Dante ropade på hjälp. Med hjälp gick det
lättare att lyfta honom men då blev det ett H i stället för ett T.
Efter en kort diskussion kom barnen fram till att T är ju en
enkel bokstav, dvs. man klarar sig lätt på egen hand. Vi ska inte
titta på bilder, vi ska göra själva, sade Mar.
Dante: Jag vet hur ett N ser ut. Jag behöver Mar och Liam för att kunna göra ett N.
Barnen lade sig på golvet och försökte att följa varandras instruktioner.
Det var svårt att se helheten, för alla hade olika föreställningar om hur de andra skulle
göra.
Ahh, det blev något annat än vad vi hade tänkt från början, det blev ett W i stället,
konstaterade barnen.