Kamerans utveckling

advertisement
KAMERANS UTVECKLING
KAMERANS HISTORIA
•
Under 1500-talet upptäckte man ett fenomen som senare skulle leda till uppfinnandet av kameran. Man
gjorde en upptäckt i ett rum som var helt mörklagt med ett litet hål i väggen. När ljuset strålade in genom
hålet uppstod en bild på den motstående väggen som avbildade omgivningen utanför, upp och ned. Denna
upptäckt användes för att göra den första hålkameran där man skapade en kammare med ett litet hål i.
•
När man senare hittade material som var väldigt ljuskänsliga kunde man få väggen inne i kammaren att
avbilda omgivningen på ett bra sätt. Detta utvecklades under 1700- och 1800-talet och de första
fotografierna kunde skapas. 1826 konstruerade fransmannen Joseph Nicéphore Niepce den första kameran
och den krävde 8 timmars exponering. Som kammare använde han sitt arbetsrum och bilden blev oskarp.
Louis Jacques Mande Daguerre var 1839 den förste som kunde skapa en kamera som hade godtagbar
kvalitet. Men det är William Henry Fox Talbot som sägs vara den moderna fotografins grundare. Han kunde
framställa en bild där det vita i motivet avbildades som svart och det svarta som vitt. Därmed uppfann han
negativet och processen för att framställa det kallas kalotypi.
•
Efter det hittade man allt bättre ljuskänsliga material som förbättrade kvaliteten på bilderna. Under 1900 talet utvecklades fotograferingen från svartvitt till färg och 1939 kom den första negativa färgfilmen.
Utvecklingen ökade och kameran blev mer och mer tillgänglig för folket. Under 1980-talet blev kameran
elektronisk och idag har den digitala fotografin tagit över den största marknaden. Kameran kommer bara att
fortsätta utvecklas för att möta våra behov av nya fotoupplevelser.
FÖRSTA KAMERAN TILLVERKAD
tillverkades år 1839 i Paris. Bara några exemplar byggdes och
idag finns åtminstone en av dem kvar.
FÖR 50 ÅR SEDAN
2000-TALET
OUR GENERATION
THE CAMERA EYE
NEW GENERATION ?
•
Hur fungerar en systemkamera?
•
Allt ljus som når exponeringen styrs direkt av hur länge bilden exponeras, hur stor öppning kamerans objektivt har och objekt ivets
skärpedjup. Många kameror har idag flera olika inställningar och reglage. Även de kameror som är riktade mot allmänna konsume nter
har automatiska inställningar som inte kräver så mycket förkunskaper.
•
Några inställningar som oftast förekommer när man pratar om systemkameror är:
•
Fokus – det som väljs i sökaren.
•
Bländare - i en kamera är en anordning som reglerar mängden ljus som släpps in i kamerahuset. Fokus och skärpedjupet påverkas
också av bländaren. Den anges med f-tal, som jämför brännvidden med bländarens diameter.
•
Slutartid – (också kallad exponeringstid) är den tid slutaren hålls öppen för att låta ljuset träffa filmen eller bildsensorn i kameran då ett
fotografi tas. Anges antingen som delar av en sekund eller som en vinkel. Använder du kortare slutartid, alltså då kameran få ngar upp
mindre ljus, finns risken att bilden blir oskarp.
•
Vitbalans – Vi människor uppfattar en vit yta som vit både i ljuset från en glödlampa och från solljus, men en kamera klarar inte att
korrigera på det sättet, därför tar vi vitbalans till hjälp. Det går även att använda vitbalansen på ett konstnärligt sätt ge nom att göra en
bild "varmare".
•
Ljusmätare – används för att se till att skuggor och högdagrar (ljusa partier) exponeras sås om fotografen vill.
•
Blixt – är en ljuskälla avsedd för fotografering. De kan frysa snabba tillfällen, ge extra ljus vid mörka förhållanden och lätta upp
kontrastrika bilder.
•
ISO-grader – är ett mått på en films känslighet för exponering av ljus. Angivelse av hur mycket filmen "tar emot" av ljuset så att
fotografen kan se till att bilden varken blir för mörk eller för ljus.
•
Autofokus – är då kameran med hjälp av mekanik och elektronik kan själv justera vad som ska befinna sig i fokus.
FILM INDUSTRINS UTVECKLING
DÅ --> NU
STUMFILMER UTAN FÄRG
Här är världens första video från
1888. Den är hela två sekunder och
filmad av Louis Aime Augustin Le
Prince.
Charlie
Chaplin
FÖRSTA FÄRGADE FILMEN
TECKNAT
ANIMATION
Utveckling 3D
och 4D
WORLD WIDE WEB
First website EVER!
Debuted in august 1999
A place for everyone.
Debuted in 2003
Lost in 2008
Found again in 2010 (REDESIGNED)
The new place for everyone.
Debuted in 2004
Movie debuted in 2010, The social network
YOUTUBE
A place for our videos.
Debuted in 2005
FLICKR
A place for our photos
Debuted in 2004.
NEXT GENERATION.
Debuted in 2020
HOW DO YOU SEE IN THE FUTURE ?
Download