Pressinformation
Så fungerar bilens öga – och ditt!
Människa och maskin ser saker på samma sätt
Rüsselsheim. Den tyske astronomen och matematikern Johannes Kepler var den förste
som gjorde jämförelsen mellan kameran och det mänskliga ögat. Redan 1604 beskrev han
synen som ”bilder av föremål som återges på näthinnans vita, konkava yta”.
Hur fungerar egentligen det mänskliga ögat? Våra synintryck är resultatet av signaler som
sänds till hjärnan från nerver i våra ögon. Ljusstrålar tränger in i ögat och träffar
ljuskänsliga receptorer som i sin tur stimulerar synnerverna. Linsen är liksom hornhinnan
ett transparent ljusbrytande organ i ögat. Men till skillnad från hornhinnan är linsens
brytförmåga variabel, vilket gör att både nära och avlägsna föremål kan återges med
skärpa på näthinnan.
Näthinnan finns i ögats bakre del och består av fina, ljuskänsliga receptorer och tunna
nervceller. Fotografiska receptorer reagerar på ljus och sänder signaler till den optiska
nerven via tunna nervfibrer som går från ögats bakre vägg till hjärnan. Där tas signalerna
emot och behandlas, bland annat genom att signalerna jämförs med synintryck som redan
finns lagrade i hjärnan.
En elektronisk kamera som till exempel Opels vakande öga fungerar på liknande sätt.
Kameran fångar in och reflekterar ljusstrålar på en lins. En sensor omvandlar bilden till
elektroniska signaler liksom den mänskliga näthinnans fotoreceptorer. Signalerna
konverteras därefter från analogt till digitalt för att slutligen jämföras med lagrade bilder av
vägmärken. När kameran hittar och känner igen ett märke kommer den att genast återges
på bilens instrumentpanel. Noggrannheten och igenkänningsgraden beror därför i hög grad
dels på hur många bilder som finns lagrade och dels på hur väl trafikskyltarna lever upp till
den standard som fastställts i Wienkonventionen om vägmärken och trafiksignaler.
2008-06-27
GM Sverige
Information Opel
General Motors Sverige
Box 44080
100 73 Stockholm
http://media.opel.se
http://media.opel.com
General Motors Corporation
Håkan Engström
[email protected]