Skådespelare framför kameran

advertisement
”Skådespelare framför kameran”
Utbildningsid # 46 996
Målgrupp:
Skådespelare och musikalartister inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur.
Mål:
Att stärka deltagarens möjlighet att få filmjobb, genom att ge erfarenhet av gestaltning inför
kameran och kunskaper om hur filmbranschen fungerar. Via många skilda övningar framför
kameran, med efterföljande utvärdering och analys av den egna insatsen, bildas en bas av
referenser som skapar trygghet och användbara verktyg inför kommande filmuppdrag.
Innehåll:
vecka 1: Närbildsövningar – undersökning av de möjligheter till uttryck bildformatet rymmer.
Hur rör man sig i helbild, förmedlar man rollens karaktär och vilja?
Utforskande av de olika bildformaten och vad de innebär för skådespelarens arbete.
Byggande av en filmscen moment för moment.
Vecka 2: Gästregissör från branschen regisserar en scen.
Skillnader mellan teater och filmskådespeleri.
Castingpresentation, information om branschen, gästande rollbesättare och stillbildsfotograf.
Under hela perioden spelas material in som kan användas till showreelklipp.
Kursperiod: 151102-151113
Intresseanmälan senast 151019 med skriftlig motivering + CV skickas till din
handläggare.
Lärare på kursen är: Anja Schmidt, rollbesättare och Goran Kapetanovic, regissör
Kursanordnare: Folkuniversitetet
Utbildningsort: Malmö
Kurslokal: Kristianstadsgatan 16
.
Är du intresserad, anmäl ditt intresse till din handläggare på Af Kultur
senast den 151019
Download