Romerska talsystemet
Följande bokstäver = ett tal eller en siffra
I=1
V=5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000
__________________________________________________________
• Står en mindre bokstav före en större, blir det den större bokstaven
minus den mindre.
Ex:
IV = 5 – 1 = 4
XL = 50 – 10 = 40
• Står en mindre bokstav efter en större, blir det den större bokstaven
plus den mindre.
Ex:
VI = 5 + 1 = 6
LX = 50 + 10 = 60
__________________________________________________________
I=1
II = 2
III= 3
IV = 4
V=5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9
X = 10
XI = 11
XII = 12
XIII = 13 XIV = 14 XV = 15
XVI = 16
__________________________________________________________
MDCCL
MCDXLIV
MCMLXXI
MCMXC
MMVI
1000+500+100+100+50
1000+400+40+4
1000+900+50+10+10+1
1000+900+90
1000+1000+5+1
1750
1444
1971
1990
2006