C:a 500 – 1500 e.Kr.
 År 476: Roms sista kejsare
avsätts och romarriket faller
 800-1100: Vikingatiden
infaller i Norden
 1453: Medeltiden slutar när
turkarna invaderar
Konstantinopel
•
•
•
•
Handeln går tillbaka
Städerna dör ut
Kulturlivet försvinner
Läskunnigheten minskade
 Nya städer
 Mer handel
 God ekonomi
 Kulturliv
 Digerdöden - minst
1/3 av Europas
befolkning dukar
under
 Lilla istiden:
klimatförsämring,
dåliga skördar och
svält
 ”Den mörka medeltiden”
 Ljusare syn i dag: Ridderlighet, lärdomen, konsten.
Den romersk-katolska kyrkan en
maktfaktor i Europa
Klostren viktig kulturbärare
klosterbibliotek, universitet.
Kyrkan svarade för
utbildning och kultur
”Gud har skapat lotter tre – bonde, riddare och präst
är de”.
Att inte arbeta hårt = att bryta mot Guds bud.
Kyrkan såg till att medeltidens enkla människor
levde i ständig skräck för alla grymma helvetesstraff
 Florens
 Gjorde italienskan
till litteraturspråk
 Levde länge som
landsflyktig
Till mitten hunnen på vår levnadsvandring
hade jag i en dunkel skog gått vilse
och irrat bort mig från den rätta vägen.
 Börjar med att han går
vilse i en skog
 Träffar på en varg, ett
lejon, en leopard
 När allt ter sig hopplöst möter han den romerske
skalden Vergilius – symbol för mänskliga förnuftet
 Vergilius lovar att leda Dante genom själarnas tre
tillstånd efter döden:
Inferno (Helvetet)
Purgatorio (Skärselden)
Paradiso (Paradiset)
 Som en medeltidens ”Hänt i
veckan”
 Stöter på kändisar från den
tiden
Inferno
 Framställs som en jättelik tratt – sänker sig ned genom
jordklotet
 Uppdelat i nio avsatser med trånga passager
 Modellen kallas contrapasso: människornas plågor
efter döden är avhängiga av det liv de levat.
 De som varit alltför
passionerade drivs fram av
en avgrundsorkan.
 De giriga får känna att
ägodelar är en börda, då de
välter stora tyngder mot
varandra.
 Längst ned finns
förrädarna:
- Judas, som förrådde Kristus
- Brutus och Cassius som
förrådde Caesar
 Allra längst
ner sitter
Lucifer –
fastfrusen i is
Skärselden
 I slutet kommer Dante ur helvetet och vandrar mot
Skärseldens topp
 Skärselden är en väg mot rening – kristna själar som
gjort misstag som är förlåtliga
 Befolkas av historiska personer
Paradiset
 Träffar sin älskade Beatrice
 Klättrar upp mot Paradiset
 Beatrice avlöses av ett helgon och så
småningom får Dante möta Gud.
Vad vill Dante säga?
Kan tolkas på olika sätt
 1. Bokstavligt: Äventyrshistoria. Hjältens färd till underjorden för att
lösa en uppgift eller gåta.
 2. Allegoriskt: Skogen symboliserar Italiens nödläge, djuren som jagar
Dante står för Florens, Frankrike och påvens Rom.
 2. Moraliskt: Vill ge läsarna en moralisk vägledning till hur ett gott
kristet liv bör levas. Varnar för konsekvenserna av ett liv i synd
 3. Psykologisk resa: Berättelse om människans livsvillkor.
Att Konfronteras med sina egna svagheter skulle människan ledas till
Gud.
 4. Religiöst: Vägen till frälsning
Medeltidens helvetesskildringar
 Helvetesskildringar vanliga under medeltiden
 Hade att göra med den verklighet man levde i:
epidemier , svält, krig.
Döden som dansar med människorna –
ett välkänt motiv under medeltiden
 Medeltidsmänniskan trodde inte att döden var slutet.
 De hade hoppet om det eviga livet i glädje hos Gud.
 Djävulen var en påtaglig makt både i livet och efter
döden. Att hamna i hans rike, helvetet, efter döden var
något som människorna fasade för.
 Människans själ behövde renas efter döden innan den
kunde få komma till Guds rike. Detta skedde i
skärselden, reningselden.