16:e söndagen efter Trefaldighet Döden och livet

advertisement
16:e söndagen efter Trefaldighet
Döden och livet
Nyckelord ur predikan 20130915/Per Frostensson
Döden och livet - i den ordningen.
Erfarenheter av död i våra personliga liv. Också Guds död
Samuel Beckett: ”Döden ger relief åt livet”
Gud är liv; det innersta i Gud är liv; det innersta i oss är Gud.
Guds avbild; skapad varelse.
Gud ÄR liv, vi HAR liv - som en gåva; vi lånar liv.
Är inte Gud, så är inte liv.
Påsken: död – uppståndelse.
Påskhändelserna innebär att en port öppnas i dödens mur och förändrar villkoren.
Denna erfarenhet firar vi i mässan söndag efter söndag.
Mässan handlar inte om att det är vacker musik eller en intressant predikan utan att vi
alla gemensamt deltar i en livsfest. Livet ges oss som en gåva, något som
koncentreras i nattvarden: ”För dig”.
Vad finns efter människans fysiska död?
- Inspiration från grekisk tradition: Själen lever vidare
Jfr psalm 313 ”när jag har lagt av mig min kropp som en klädnad”
- Inspiration från judisk tradition: Hela människan dör, hela människan uppstår, även
kroppen. Jfr nutida vetenskap: Allt styrs av hjärnan, kemiska reaktioner, finns ingen
separat själ. Inget oberoende kan leva vidare.
Download