SAMTALSFRÅGOR TILL PREDIKAN 20130526 Tema: Ester – Just

SAMTALSFRÅGOR TILL PREDIKAN 20130526 Tema: Ester – Just för en tid som denna
Bibelord i predikan: Est. 4:11-­‐5:3, Matt. 6:33, Fil. 2:3-­‐8, Hebr. 11:6, Matt. 5:5.
1.
Återberätta gärna, för dem i gruppen som inte var med, vad predikan handlade om! Vad berörde dig positivt/negativt i predikan? 2.
Vasti förlorade sin ställning som drottning därför att hon inte lydde kungen. Vad betyder lydnad för oss idag i relation till vår Kung, Jesus? 3.
Ester kunde ha valt att bara tänka på sig själv och inte bry sig om folket. Hur kan vi hjälpa varandra att bryta trenden av egoism och självförverkligande för att söka Guds rike först? 4.
Mordokaj fick Ester att inse att hon var kallad just för en tid som denna. Finns det något som tyder på att vi som församling just nu upplever ett gudagivet tillfälle? 5.
Ester tog en stor risk när hon agerade i den här situationen. Vad tror du att det kan vara som hindrar dig att ta lite större risker? Finns det något speciellt område där du upplever att Gud utmanar dig till ett större risktagande? 6.
Be för varandra att ni ska våga vara mer av risktagare i er vardag! 7.
Nästa predikan i den här predikoserien kommer David att predika om Jeremia. Berätta för varandra vad ni vet om Jeremia!