Samtalsfrågor till predikan 2017-05-07 Expedition

advertisement
Samtalsfrågor till predikan 2017-05-07
Expedition arbetsplatsen
Bibeltexter: Apg 28:1-10, 1 Petr 4:12-13, Mark 16:17-19
1. Berätta gärna i stora drag huvudpunkterna i predikan för den som inte
har hört den.
2. Första punkten i predikan var ”Arbetare i Guds rike kan bli bitna”. Har du
erfarenheter av att ha blivit biten? Med det menar jag att du upplevt
motgångar och händelser som du kan koppla direkt till din kristna tro och
efterföljelse till Jesus?
3. David sa i sin predikan att Paulus inte hade planerat att komma till Malta
utan att stormen fört honom dit. Väl var på Malta valde han att betjäna
människor utifrån sin tro. Hur reagerar du när du hamnar på ”fel plats”
eller i ”fel sammanhang”?
4. David sa att ormens bett nog gjorde ont på Paulus men att han blev
beskyddad från ormens gift. Giftet kom aldrig in i hans ”system”.
Har du upplevt att ”ormen” försökt förgifta din tanke eller tro?
5. Paulus skakade av sig ormen ner i elden. David menade att det finns
tillfällen när vi ska skaka av oss ormen ner i Guds förtärande eld. Vad tror
ni David menade med det?
6. Paulus la sina händer på Publius far och botade honom. En följd av detta
helande blev att fler sökte sig till Paulus för att bli botade. Har du någon
gång bett för någon som blivit frisk eller helad? Vad hände?
7. Be gärna för varandra att Gud ska leda er med sin starka hand och
använda er till läkedom, räddning och frälsning för människor. Var även
frimodiga i er bön för varandra när det gäller helande och läkedom.
Lycka till och Guds rika välsignelse.
/David
Download