Ny frikostighet

advertisement
Ny frikostighet
Filipperbrevet
Paulus tar emot –
och ger…




Tar emot Jesu tilltal
Ser klart
Får förlåtelse
Får förtroende
Besöken i Filippi
 Andra missionsresan
 Bönestället – Lydia blir frälst
 Församlingen bildas omkr år
52
 Besöker staden även under
tredje missionsresan
Brevet till
församlingen
Tema: Den överflödande
glädjen
Brevet börjar och slutar med att
tala om Guds stora NÅD
genom Jesus
”Ett liv värt att
leva”









Nytt hjärta
Nytt mål
Ny inställning
Nytt ansvar
Ny vänskap
Ny tillit
Nya ambitioner
Nya resurser
Ny frikostighet
Fil 4:10-14
”Jag har glatt mig mycket i Herren över
att er omtanke om mig äntligen har
kunnat skjuta nya skott. Omtanke
hade ni ju förut, men inte tillfälle. Inte
för att jag har lidit någon nöd. Jag har
lärt mig att klara mig med det jag har.
Jag kan leva fattigt och jag kan leva i
överflöd….
Forts
”Jag har verkligen erfarenheter av allt:
att vara mätt och att hungra, att leva i
överflöd och att lida brist.
Allt förmår jag genom honom som ger
mig kraft.
Men ni skall ha tack för att ni bistod mig
i mitt svåra läge”
Filippernas
omtanke om Paulus
 Paulus hade gett en stor gåva
till församlingen: evangeliet
 Församlingen tar emot gåvan
 Nu vill de ge det de kan till
Paulus…..
- Vad ger de?
 Kärlek och omtanke
 Pengar för hans behov
Frikostighetens
välsignelse
 För Paulus
 För givarna
 För Gud
Paulus fortsätter…
”Ni filipper vet själva att när evangeliet
var nytt och jag hade lämnat
Makedonien, då var er församling den
enda som visade sådan gemenskap
med mig att det gick att föra bok över
utgivet och mottaget. Redan när jag var
i Thessalonike fick jag ju hjälp från er
mer än en gång…
Fil 4:15-20 forts
”Men det är inte era gåvor jag är
angelägen om utan den allt rikare
vinsten för er räkning. Jag har fått allt
vad jag skall ha och mer än det. Jag
har fullt upp av allt nu när jag genom
Epafroditos har fått det som ni
skickade mig – en rökelsedoft, ett
offer som Gud tar emot med
välbehag”
-
Hur lever vi?
 Nöjda med det vi har?
 Tacksamma för det vi fått
 Villiga att dela med oss
”Rikedom och ära kommer från
dig…” – David i 1 Krön 29:12a
Vårt föredöme
 Fadern är villig att ge sin
egen Son
 Jesus ger sitt liv
Fil 2:6-8
”Han ägde Guds gestalt men
vakade inte över sin jämlikhet
med Gud utan avstod från allt och
antog en tjänares gestalt då han
blev som en av oss. När han till
det yttre hade blivit människa
gjorde han sig ödmjuk och var
lydig ända till döden, döden på ett
kors”
Jesus tar emot –
och ger
”Gud har upphöjt honom med
sin högra hand, och sedan han
enligt löftet tagit emot den
helige Ande av Fadern har han
nu utgjutit den, så som ni här
ser och hör”
Apostlagärningarna 2:33
Några exempel:
 Hudson Taylor - fattig
missionär i Kina
 Pastor Rick Warren – rik
genom sina böcker…
 Min mor bestämde sig för
att ha ett öppet hem…
Gud ger oss
rikligen allt gott…
”Gud ger oss rikligen allt gott till att
njuta därav….
Bjud dem som är rika att sätta sitt
hopp till Gud och att göra gott, att
vara rika på goda gärningar, att
vara givmilda och gärna dela med
sig” (Sammanfattning av 1 Tim 6:17-18 från 1917)
Öppna eller slutna
händer?
 Öppna dina händer
 Ge tid och omtanke
 Ge av det du fått
 Gud har lovat välsigna….
Ta emot mer…
 Nåd till frälsning
 Den helige Ande som Hjälpare
 Andens gåvor
Vågar du ge mer?
Download