Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma.

advertisement
Suicidalitet som problemlösning,
olyckshändelse och trauma.
Nationella skadekonferensen i
Göteborg den 16 nov 2013
Jan Beskow, Suicidprevention i Väst
Samhället s produktion av
lidande
 Det moderna västerländska samhällets
felkonstruktioner: fysiska, psykosociala
 Savannen: Små grupper med små resurser, nära mål
och döden ständigt för ögonen
 Nu: ensamma individer i välstånd, avlägsna mål och
döden långt borta men ändå så nära
Vägen utför
1. Flera misslyckade problemlösningar
2. Trötthet, utmattning, uppgivenhet
3. Outhärdlig smärta
4. Ensam, övergiven, hjälplös
Olyckor i ofullkomliga system
Den schweiziska ostmodellen
Efter Reason (1990)©Jan Beskow 2011
Olyckshändelser
 Definition: Akut kognitiv insufficiens
i en ovanlig och extremt krävande situation
 Fysiskt olycksfall: När en person blir så
överväldigad av starka, snabbt påkommande
fysiska krafter, så att han inte hinner hantera dem
 Psykiskt olycksfall: När en person blir så
överväldigad av starka, snabbt påkommande
psykiska krafter att han inte hinner hantera dem
5
Psykiska trauman
• Att möta döden och vara vanmäktig – Utøya
 Post traumatiskt stress-syndrom, PTSD
 Undvikande av smärtan, ständigt på vakt, nedsatt
funktionsförmåga
 Suicidala episoder ger också psykiska skador
 Referenser: Beskow oa. Suicid som problem…Lund:
Studentlitteratur 2013
 Osorno et al. Community Suicide Prevention, Sthlm: Karolinska
inst.,2010. Nedladdas gratis från www.phi/ki.se/csp
Download