Stiftets adventskollekt 2011 ”Bär och sprid Guds kärlek” Guds kärlek och glädje vänder sig till alla människor. Men denna kärlek som Gud har fyllt våra hjärtan med ska inte enbart behållas för oss själva. Guds kärlek är till för att delas med andra, särskilt med de mest utsatta och behövande. Därför är vår främsta kallelse som praktiserande kristna att bära och sprida Guds kärlek och glädje. Enligt instruktioner från den Heliga Stolen är välgörenhetsarbete också en del av evangelisationen, en del i att förkunna de glada nyheterna. Som en riktlinje och inspiration för oss alla har vi Jesu liknelse om den barmhärtige samariern (Lk 10, 25‐37). Jesus avslutar sin berättelse med orden: ”Gå du och gör som han!” Dessa ord borde bryta ner vår själviskhet och småsinthet, att vi inte längre bara bryr oss om oss själva utan att vi fyller våra hjärtan med den godhet som ropar hela tiden: ge andra din omsorg. ”Godheten är något så enkelt: att alltid finnas för andra, aldrig söka sig själv” (Dag Hammarskjöld) Caritas i vårt stift hjälper oss att lättare förverkliga detta kärleksuppdrag. Genom dina gåvor kommer vi att kunna glädja andra. Adventskollekten i år kommer att användas till att förbättra småskaligt jordbruk på Östtimor. Det sker i samarbete med lokala salesianpräster och systrar i landet. Genom din gåva får ca 500 timoresiska familjer möjlighet att utveckla sina jordplättar och öka produktionen av grödor för egen förbrukning samt till försäljning. Tack för din gåva!
Msgr. Stjepan Biletic Ansvarig för karitativt arbete inom Stockholms katolska stift