Predikan 2016 04 10 Hjältaryd
Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om
detta? Är Gud för oss, vem kan då
vara emot oss?
Rom 8:32 Han som inte skonade sin
egen Son utan utlämnade honom för
oss alla, hur skulle han kunna annat
än också skänka oss allt med
honom?
Rom 2:4 Eller föraktar du hans rika
godhet, mildhet och tålamod?
Förstår du inte att Guds godhet vill
föra dig till omvändelse? Men om du kan, så förbarma dig
över oss och hjälp oss!"
Mar 9:23 Jesus sade till honom:
"Om du kan? Allt är möjligt för den
som tror."
Rom 5:10 För om vi som Guds
fiender blev försonade med honom
genom hans Sons död, hur mycket
mer ska vi då inte som försonade bli
frälsta genom hans liv?
Joh 14:15 Om ni älskar mig håller
ni fast vid mina bud.
Joh 14:16 Och jag ska be Fadern,
och han ska ge er en annan Hjälpare
som ska vara hos er för alltid:
Heb 1:14 Är inte änglarna andar i
Guds tjänst, utsända för att hjälpa
dem som ska ärva frälsningen?