Mars missionärsbrev 2016 Alla strategier behövs. Senegal

Mars missionärsbrev 2016
Alla strategier behövs. Senegal:
Publicerat 16/02/02 av pastor Kazura och familj
Vi har haft visionen att starta en wolof radioprogram, och vi tackar er för era böner som
gjort att arbetet utvecklas positivt. Teamet gör en utvärdering.
Vi är fortfarande på den forskande fasen, vi har nu ett team som hjälper till med
berättarröster av Bibelns berättelser och vi har redan spelat in två exempel program.
Vi utvärderade dem i teamet, men för att producera något bra, har vi distribuerat
provet som vi spelade in till olika personer för ytterligare utvärdering och vi väntar på
att få återkopplingar. Be för oss eftersom det är ett kritiskt ögonblick, vi behöver Guds
visdom och urskiljning.
Allt samverkar till det bästa
Publicerat 16/02/02 av pastor Kazura och familj
Söndag den 10 januari 2016 var vi åter inbjuden att undervisa nyfrälsta, vi delade med
de troende, Paulus ord till Romarbrevet 8: 28-30. Dessa verser innehåller några
anledningar till tålamod för kristna. Genom att förföljelse och övergivenhet, en många
av de nya troende frågar sig varför.
Vi förklarade för dem genom att använda Guds ord, att veta att vad som än händer, är
allt verkligen fungerar tillsammans för bra för oss, och eftersom Gud aldrig misslyckas
han är alltid i kontroll. Alla saker -förföljelse och lidande ingår, arbeta tillsammans för
det goda, sätta sig i tjänst i den stora arbetstagarens hand och utan tvekan är det en
samverkan för det goda för dem som är kallade, och som älskar Gud. Vi är
uppmuntrade av Guds ord att hålla fast vid sin tro och överlåta sina liv i Guds händer.
HÄLSNING FRÅN SALTA! Göran o Anita:
Till alla mina vänner och syskon i Sverige!
Här har regntiden satt in med full kraft vägar och broar har spolats sönder, i Tilcara har
mer än 100 personer evakuerats, i Metan har vägen mot Tucuman stängts, det kan bero
på ”EL NIÑO” säger man. Sänder några foton som jag fått.
Vi har i alla fall lyckats åka fram och tillbaka till San Antonio de los Cobres och ha möte
med bibelstudie och nattvard. Vi håller på att installera värme i huset som på vintern
kan vara väldigt kallt, och nu så är snart det arbetet klart, så att vi kan möta den kalla
vintern (ner till 20 minusgrader på nätterna).
Den 21 februari ska en broder som är ingenjör följa mig upp till San Antonio de los
Cobres och så ska vi återstarta församlingens Fm. sändare med den senaste tekniken så
att vi kan köra via internet och lokalt.
Den 23 april fyller min mor 100 år och jag har skaffat en resa på 10 dagar till Sverige,
till hennes födelsedag. Det är ju en väldigt kort tid så jag kan tyvärr inte hälsa på i
någon församling. Om ni vill nå mig kan ni ta kontakt via e-mail:
[email protected]