BARNET I BETLEHEM

advertisement
BARNET I BETLEHEM
I stjärne ljus på bädd av strå
ett barn nu sover stilla
och modern vaggar sin son til ro:
"Sov sött, du kära lilla."
Se, se på barnet här,
se den glädje som Han oss bär.
Kom, kom Guds Son det är
som föddes av Jungfru Maria.
Av kärlek Gud sin Son har sänt
och ljuset till oss vänder.
Ett hopp om fred har han tänt
i alla jordens länder.
Se, se på barnet här,
se den glädje som Han oss bär.
Kom, kom Guds Son det är
som föddes av Jungfru Maria.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards